„ЕР ЕС ТЕ“ ООД

Глътка свеж въздух за Вашето производство

Кой се нуждае от нас?

Ние сме тук, за да Ви подкрепим независимо от областта на Вашата дейност.

Продуктите от нашата гама удовлетворяват нуждите на всяка индустрия:

9

Тежка промишленост и енергетика;

9

Хранително-вкусова промишленост;

9

Опаковане, печатарство, дървообработване;

9

Електроника и автоматика;

9

Лазерно рязане;

9

Транспорт на материали;

9

Медицина, фармация, екология