„ЕР ЕС ТЕ“ ООД

Глътка свеж въздух за Вашето производство

Нашите възможности

През годините „ЕР ЕС ТЕ“ ООД успя да съхрани и развие своя най-голям ресурс – служителите си. Въпреки че мащабът ни не е голям, смело можем да твърдим, че днес гъвкавата ни структура позволява да отговорим на нуждите Ви оптимално.

Нашият стремеж към дългосрочни партньорски и приятелски взаимоотношения с клиенти и доставчици ни даде възможност да се справим с предизвикателствата на времето и да придобием опит в нестандартни и понякога критични ситуации.

Участвали сме в проекти от обществено значение и наши клиенти са знакови предприятия, които разчитат на нашата експертна и навременна реакция.

 

Очакваме Ви!