Адсорпционни изсушители

Изсушители

Адсорпционни изсушители

От есента на 2015 година фирма Ер Ес Те ЕООД започна производство на адсорбционни изсушители със собствена марка. В зависимост от нуждите на клиента, може да се изработят съответните продукти на много атрактивна цена и добро качество. Управлението им може да бъде пасивно (по време) или активно, с датчик за влажност. Също така, регенерацията може да бъде чрез използване на системния въздух или самостоятелен турбинен компресор с горещ въздух (няма загуба на системен въздух).

Адсорбционният изсушител осигурява постоянна точка на оросяване от -40°С до -70°С според заданието на клиента. Тези изсушители са предназначени да предоставят чист и много сух сгъстен въздух. Входните и изходните филтри се доставят заедно с машината, за да се запази въздушният поток чист и да поддържа цялостта на изсушителя. Той има много надежден електронен контролер, който следи изсушителят да работи перфектно през цялото експлоатационно време. Продуктите са оборудвани със специални клапани, работещи в голям диапазон на налягане, което спестява енергия и помага на света да стане „по-зелен“.

Принцип на операциите

Изсушителите са оборудвани с турбинен компресор и високоефективен нагревател, които елиминират използването на ценен сгъстен въздух при регенерацията. Напълно автоматичната система на изсушителя използва вентилатор, за да привлече атмосферния въздух и да го изпрати през нагревателя. Този горещ въздушен поток преминава срещу посоката на потока на сушене. Горещ въздух над 200°С регенерира влагата вътре в изсушителната кула и я премахва напълно. Модерната система за контрол следи точката на оросяване и настройва нагряването / регенерацията, като по този начин осигурява ценни енергийни спестявания. Цикълът на нагряване е напълно изолиран и гарантира максимална ефективност.

Нормални условия на работа

  • 7bar входящо налягане
  • входяща температура 35°С
  • 100% входящ въздух относителна влажност
  • номинална точка на оросяване -40°С
  • максимално работно налягане 12 bar(g)