Заглушители

Консумативи

Заглушители

Абсорпцията назвука варира според типа шум, но е средно 4 dB(A).

Тип

Номинален дебит

 

Тип*

Номинален дебит

S 6.120/02

110 m³/h

S 500

850 m³/h

S 200

250 m³/h

S 505

850 m³/h

S 1.200

350 m³/h

S 1000

1500 m³/h

S 6.400/0

613 m³/h

S 1505

1500 m³/h

S 6.480/0

1026 m³/h

S 6.650/0

1026 m³/h