Роторно-ламелни - маслени

Вакуумпомпи

Роторно-ламелни – маслени

Тези вакуум попми са с опростен дизайн, един вал и директно задвижване. Това ги прави изкючително издържливи с нисък разход на поддръжка и текущи разходи. Ламелите са запечатани от премерените количества на доставка на масло. Вече са оборудвани с вграден възвратен клапан и ефикасна маслоразделителна системата, тези вакуумни помпи могат да бъдат снабдени с други аксесоари, без проблем.

Системата на масловпръскване със стандартна циркулация на маслото с вграден охладител и с допълнително покритие намалява шума. Контролиран от плаващи вентили, също прави тези вакуумни помпи подходящи за използване в широки вакуумни приложения. Допълнителното водно охлаждане значително удължава живота на маслото, дори в трудни условия на околната среда.

Допълнителните  газобаластни вентили предотвратяват кондензните изпарения и намаляват замърсяването на помпата и маслото. Кондензатът в резултат на замърсяване намалява ефикасността на помпата или води до повреда. Вентилът позволява регулиране на количеството свеж въздух в камерата за нагнетяване на помпата. Чрез смесването на наситен въздух с ненаситен чист въздух, кондензацията се потиска.

Новото поколение на роторно – ламелни – маслени вакуум помпи: U 4.300

Нов размер между U 4.250 и U 4.400

U 4.300 – 4.250 U: сравнение и разлики:

  • реализиране на по-бързо време на изпомпване

  • реализация –за пример– от повече опаковъчни цикли за единица време

Като изключителен представител на Becker за България ние осигуряваме сервиз и поддръжка на техните продукти.

Технически спецификации

Тип

Макс. дебит
[m3/h] 50/60Hz
Макс. вакуум
[mbar абс.] 50/60Hz
Макс. вакуум
[mbar отн.] 50/60Hz

Макс. мощност на двигателя
[KW] 50/60Hz

U 3.6 6,4/7,4 3,0/3,0 -997,0/-997,0 0,25/0,30
U 4.20 18/21 <1,0/<1,5 <-999,0/<-998,5 0,55/0,66
U 4.40 41/48 0,5/0,5 -999,5/-999,5 1,50/1,80
U 4.70 SA/K 63/74 3,0/3,0 -997,0/-997,0 2,40/3,00
U 4.70 F/K 63/74 0,5/0,5 -999,5/-999,5 2,40/3,00
U 4.100 SA/K 100/117 3,0/3,0 -997,0/-997,0 2,40/3,00
U 4.100 F/K 100/117 0,5/0,5 -999,5/-999,5 2,40/3,00
U 4.165 SA/K 162/190 3,0/3,0 -997,0/-997,0 4,00/4,80
U 4.165 F/K 162/190 0,5/0,5 -999,5/-999,5 4,00/4,80
U 4.190 SA/K 190/223 3,0/3,0 -997,0/-997,0 5,50/6,40
U 4.190 F/K 190/223 0,5/0,5 -999,5/-999,5 5,50/6,40
U 4.250 SA/K 244/276 3,0/3,0 -997,0/-997,0 7,80/9,30
U 4.250 F/K 244/276 0,5/0,5 -999,5/-999,5 7,80/9,30
U 4.300 300/360 0,5/0,5 -999,5/-999,5 7.50/8.60
U 4.400 SA/K 435/508 3,0/3,0 -997,0/-997,0 11,0/12,5
U 4.400 F/K 435/508 0,5/0,5 -999,5/-999,5 11,0/12,5
U 4.630 SA/K 624/732 3,0/3,0 -997,5/-997,5 15,0/18,5
U 4.630 F/K 624/732 0,5/0,5 -999,5/-999,5 15,0/18,5