Турбинни въздуходувки

Турбинни въздуходувки

Използването на „многоетапната“ компресия, турбинните въздуходувки генерират ниски пулсации. Усъвършенствения дизайн на работното колело с извити остриета гарантира оптимална ефективност. Разделянето на компресорните камери от двете страни на работното колело позволява едностъпален, двоен поток, както и на двуетапна работа с един поток само с едно работно колело. Приемният филтър и предпазният клапан може да се интегрират като опция в патентован дизайн на шумозаглушители. Заглишителите могат да варират по дължина, предоставящ гъвкава настройка на разположение и пространство за инсталиране.

Честотният инвертор интегрирани в звеното VARIAIR UNIT значително подобрява данните за ефективността на турбинните въздуходувки. Патентована, безсензорна системата за контрол, която държи налягането и обеменния поток постоянно, осигурява постоянна работа, дори когато се изисква различна скорост на засмукване на въздуха или нива на налягане. Скоростта с обхват до 6000 мин-1 може да се използва за създаване на компактни, високо-изходни устройства. Интегрираната електронна функция за самозащита на въздуходувките, спестява необходимостта от скъпи аксесоари, като например защитна клапан или заглушител. Тъй като не се генерират ненужни засмуквания на въздуха, шума е сведен до минимум.

Технически спецификации
Тип Макс. дебит
[m3/h] 50/60Hz
Макс. налягане
[mbar абс.] 50/60Hz
Макс. налягане
[mbar отн.] 50/60Hz
Макс. мощност на двигателя
[KW] 50/60Hz
SV 200/1 180/230 1225/1220 +225/+220 1,5/1,8
SV 200/2 90/110 1410/1430 +410/+430 1,5/1,8
SV 201/1 190/230 1210/1200 +210/+200 1,5/1,8
SV 201/2 90/110 1420/1400 +420/+400 1,5/1,8
SV 300/1 335/405 1370/1350 +370/+350 4,0/4,8
SV 300/2 165/200 1515/1460 +515/+460 3,00/3,60
SV 400/1 440/500 1250/1240 +250/+240 4,0/4,8
SV 400/2 210/250 1500/1450 +500/+450 4,0/4,8
SV 1.50/3 41/48 1100/1100 +100/+100 0,18/0,21
SV 5.90/1 76/87 1095/1070 +95/+70 0,37/0,44
SV 5.90/2 42/50 1240/1225 +240/+225 0,37/0,44
SV 5.490/1 472/570 1410/1370 +410/+370 7,50/9,00
SV 5.690/1 720/889 1410/1395 +410/+395 11,0/13,5
SV 5.690/2-500 375/435 1500/1450 +500/+450 7,50/9,00
SV 5.1050/1 1080/1255 1365/1255 +365/+255 15,0/15,0
SV 8.130/1-01 120/145 1250/1225 +250/+225 1,25/1,50
SV 8.130/2-01 65/75 1425/1400 +425/+400 1,25/1,50
SV 8.160/1-01 145/175 1225/1170 +225/+170 1,50/1,50
SV 8.160/2-01 75/95 1400/1315 +400/+315 1,50/1,50
SV 8.400/2-501 220/260 1660/1610 +660/+610 5,50/6,60
Тип Макс. дебит
[m3/h] 
Макс. налягане
[mbar абс.] 
Макс. налягане
[mbar отн.] 
Макс. мощност на двигателя
[KW] 
SV 201/1 350 1340 +340 4,0
SV 201/2 175 1560 +560 4,0
SV 300/1 640 1355 +355 7,50
SV 300/2 320 1570 +570 7,50
SV 400/1 865 1380 +380 11,0
SV 8.130/1-401 235 1350 +350 4,00
SV 8.130/2-401 129 1550 +550 4,00
VASF 1.50/1 47 1231 +231 0,5
VASF 1.50/2 24 1412 +412 0,5
VASF 1.80/1 75 1260 +260 1,0
VASF 1.80/2 40.5 1420 +420 1,0
VASF 1.120/1 114 1275 +275 1,65
VASF 1.120/2 65 1425 +425 1,65
Тип Макс. дебит
[m3/h] 50/60Hz
Макс. налягане
[mbar абс.] 50/60Hz
Макс. налягане
[mbar отн.] 50/60Hz
Макс. мощност на двигателя
[KW] 50/60Hz
SV 220/1 uw 220/264 1160/1110 +160/+110 1,6/1,8
SV 220/2 uw 110/132 1320/1260 +320/+260 1,6/1,8
SV 300/1 uw 300/360 1200/1140 +200/+140 2,8/3,3
SV 300/2 uw 150/180 1400/1330 +400/+330 2,8/3,3
SV 320/2 uw 160/190 1700/1570 +700/+570 4,9/5,8