ROOTS ПОМПИ

Вакуумпомпи

„Roots“ помпи

PG30-F1 PRESSURE

Max: 1.000 mbar (g)
60 m³/h -> 10.000 m³/h

PG35-F1 VACUUM

Mаx: -500 mbar (g)
100 m³/h a 9.000 m³/h

PG38-F1 VACUUM+PREADMISION

Mаx: -900 mbar (g)
100 m³/h a 9.000 m³/h

1. По-компактен и интегриран. Лесна инсталация.
2. Сухи вакуумни помпи, няма замърсявания, които да обработва.
3. По-добра достъпност и лесна поддръжка.
4. Преден панел за управление (сигнали, експлоатационни условия)