SA

Вакуум помпи с воден пръстен

SA 

Вакуум помпа с воден пръстен и двойно действие.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
 Compression  10  180  2-3  Bilateral  Mechanical