TRH

Вакуум помпи с воден пръстен

TRH 

Двустъпална и едностъпална вакуум помпа с воден пръстен.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
High 33-200 1.8  3500  2  Bilateral  Mechanical