TRM

Вакуум помпи с воден пръстен

TRM 

Моноблок вакуум помпи с воден пръстен за висок, среден и нисък вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
High-Medium-Low 33-900 0.3 270 1  Overhanging  Mechanical