TRS

Вакуум помпи с воден пръстен

TRS 

Едностъпална вакуум помпа с воден пръстен за нисък и среден вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
Medium-Low 150-900 1.6 3500 1  Bilateral  Mechanical