TRSK

Вакуум помпи с воден пръстен

TRSK 

Едностъпална вакуум помпа с воден пръстен за среден и нисък вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
Medium-Low 200-900  1.2 30000  1  Bilateral Mechanical or packing gland