TRV

Вакуум помпи с воден пръстен

TRV 

Едностъпални вакуумни помпи с воден пръстен за нисък, среден и висок вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
High-Medium-Low 33-900 1.8 500 1 Overhanging or bilateral  Mechanical