TRVK

Вакуум помпи с воден пръстен

TRVK 

Едностъпална вакуум помпа с воден пръстен за висок вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
High 40-200  1.4 23000 1  Bilateral Mechanical or packing gland