TRVX

Вакуум помпи с воден пръстен

TRVX 

Едностъпални вакуум помпи с воден пръсртен за висок и среден вакуум.

Технически спецификации
Vacuum rate  Range mbar Max pressure bar G  Max flow
m³/h
 Stages
nr.
Support  Seal
High-Medium-Low 33-900  2  11050  1  Bilateral  Mechanical