Change-over Valves

Accessories

Change-over Valves

През годините „ЕР ЕС ТЕ“ ЕООД успя да съхрани и развие своя най-голям ресурс – служителите си. Въпреки че мащабът ни не е голям, смело можем да твърдим, че днес гъвкавата ни структура позволява да отговорим на нуждите Ви оптимално.

Type

UV 4.40

G 1 1/2″

24 V (DC), 196 V (DC) or 230 V (AC)

UV 4.60

G 2″

24 V (DC), 196 V (DC), 110 V (AC) oder 230 V (AC)