RENNER GmbH Kompressoren

RENNER GmbH Kompressoren

RENNER Kompressoren е семейна компания с гъвкава и динамична стуктура, която позволява незабавен отговор на индивидуалните изисквания на всеки клиент. Качеството на продуктите и ефективността на системите, както и доброто съотношение цена/качество са във фокуса на продуктовата политика.

Високият иновативен потенциал и стремежът към високи производствени стандарти, комбинирани с неотклонно внимание към нуждите на клиента, гарантират пазарния успех на марката в продължение на толкова много години.

Високата ефективност на компресорните системи непрекъснато се подобрява и развива, за да задоволи нуждите от сгъстен въздух на всички производства: млекоцентрали, пивоварни и производство на хранителни продукти; особено чист транспортен въздух и в химическа индустрия; болници, въздух за вдишване, фармацевтична и опаковъчна техника; при тъкачни машини и фотолаборатории; при прахово наслояване; въздух за управление и прибори; общ цехов въздух, пясъкоструене с и без изискване за качество; транспортен въздух в системи за отпадни води.

RENNER и ЕР ЕС ТЕ ООД предлагат специализирани инсталации, както и цялостна асистенция по отношение на системите за сгъстен въздух.

Продукти: